Informace o škole

Vánoční koncerty 2014

Vánoční koncerty 2014

Pozvánka na Vánoční rozjímání

Pozvánka na Vánoční rozjímání

Základní škola Kladno, Moskevská 2929

  • Zaměření školy: Hudební výchova a tělesná výchova
  • Aktuální počet žáků: 579
  • Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy: 1.B-8.B
  • Skupiny s rozšířenou výukou hudební výchovy: 9.B
  • Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy: 6.C – 9.C
  • Učební osnovy: 1.tř.-9.tř. – Školní vzdělávací program “Noty, míče, ke všemu tu máme klíče”
  • Školní družina: (5 oddělení – provoz od 6.00 do 17.00 hod)

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. V loském školním roce oslavila 60 let své existence.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které v současné době  čeká na svou rekonstrukci.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.


V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu  „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy (tzn. tři hodiny hudební výchovy týdně, z toho jedna je věnována hře na flétnu). Již dvacet let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Je tvořen především žáky zmíněných hudebních tříd, má několik oddělení podle věku dětí a je veden na vysoké profesionální úrovni.

V této oblasti velmi úzce spolupracujeme s 2. ZUŠ, která odpoledne provozuje výuku v naší škole. To je velkou výhodou pro rodiče - jejich děti i odpoledne zůstávají ve stejném místě.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno, oddíloví trenéři se podílejí na výuce Tv a sportovní přípravě našich žáků. Žáci mají pět hodin tělesné výchovy týdně, z nichž dvě jsou zaměřeny na atletickou přípravu. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsané kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice …. .

Učitelé i žáci se zúčastňují i sami organizují během školního roku spoustu zajímavých akcí, které napomáhají všestrannému rozvoji dětí. Sledujte naše internetové stránky a přijďte se zúčastnit, podívat se. Jste srdečně zváni.

 

 

Pedagogický sbor

Ředitelka: Mgr. Hana Vocelková
 Ředitelka: Mgr. Hana Vocelková