Zveme rodiče na společenský večer naší školy    –    Pozvánka ples 2015  –     Vstupenky objednávejte u třídních učitelů.