Připravujeme se na nový školní rok 2016/2017

Na stránkách v oddíle Třídy / Nižší a Vyšší stupeň jsou již aktualizovány třídy a jejich třídní učitelé.

Rozvrh hodin bude vyvěšen na stránkách v úterý 30. 8.