Informujeme, že z důvodu malého počtu přihlášených se navrhovaný lyžařský zájezd do Rakouska neuskuteční.

 Plánovaný lyžařský výcvik sedmých tříd do Malé Úpy se samozřejmě koná – aktuální info v oddělení TV/LVVZ