Děkujeme všem, kteří přispěli do tomboly našeho školního společenského večera – poděkování tombola