Vážení rodiče.

Magistrát města Kladna nám důrazně doporučil využívat v co největší míře bezhotovostní platby. Dovolujeme si vás tedy požádat, aby jste hotovostní platby do pokladny školy za školní družinu, dar škole, dar sboru, lyžařský výcvik, soustředění sborů ve Šlovicích a školu v přírodě použili jen ve skutečně výjimečných případech.

Platby prosím provádějte s údaji, které jsou nutné k identifikaci platby, zejména správný variabilní symbol (pokyny k platbě vždy budou zveřejněny na webových stránkách školy).

Rovněž jsme nuceni vás požádat o úhradu celé částky za školu v přírodě, protože splátková praxe nadměrně zatěžuje položku rozpočtu bankovními poplatky.

V případě malých částek ponecháme zaběhnutou praxi vybírání hotovosti třídními učiteli.

Děkujeme.

Mgr. Hana Vocelková, ředitelka školy

________________________________________________

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

čtvrtek 29. 9. 2016  – I. stupeň 15.30, II. stupeň 16.00 hodin

(úterý 27. 9.2016 – 5.B a 4.B – 15. 30 hodin )